Program prodlouženého asistenčního krytí

Program SARA vám aktivujeme na základě pravidelných ročních servisních prohlídek vozidla, a to až do stáří 10 let od prvního data registrace nebo nájezdu 250 tisíc km (dle toho,co nastane dříve). Program má stejný rozsah jako základní asistenční krytí a platí vždy na jeden rok od provedení roční servisní prohlídky vozidla u Autorizovaného opravce Hyundai. Akční cena této služby činí 1 Kč s DPH na jeden rok.

Dny Aspekta

V rámci programu se můžete spolehnout na

Náhradní vozidlo

Na dobu nepřekračující termín opravy vozidla, nejdéle však na 4 dny, zajistí HYUNDAI ASSISTANCE v případě potřeby náhradní vozidlo.

Úhrada jízdného k pokračování v cestě

Uhrazení nákladů pro dokončení předem ověřeného cíle cesty.

Zabezpečení náhradního ubytování

Zajištění ubytování v případě opravy na nezbytně nutnou dobu, nejdéle však na 4 dny.

Odtahová služba

Pokud vozidlo nemůže být opraveno na místě, zorganizujeme odtah do nejbližšího autorizovaného servisu.

Bezpečné uložení vozidla

Pokud není možné provést opravu ihned, vozidlo vám bezpečně uložíme.

Přeprava posádky a zavazadel

Na požadavek uživatele může být v případě odtahu vozidla zajištěna přeprava.

Silniční služba

Pomoc zásahové vozidla na místě poruchy k rychlému zpojízdnění vozidla.

Asistence v zahraničí

Repatriace neopraveného vozidla přes hranice - dojde-li k poruše vozidla v zahraničí ( mimo zemi trvalé registrace vozidla ) a očekává se, že oprava bude trvat déle než 5 dní, nepojízdné vozidlo bude dopraveno odtahovým vozidlem do autorizovaného servisu HYUNDAI

Doručení náhradních dílů - dojde-li k poruše vozidla mimo zemi trvalé registrace vozidla a v místě poruchy nejsou kndispozici náhradní díly potřebné pro zpojízdnění vozidla, bude poskytnuta asistence přimobstarání a dodání náhradních dílů ze zahraničí

Předání vzkazu blízké osobě - předání vzkazu blízké osoběm HYUNDAI ASSISTANCE předá jakýkoliv vzkaz každé osobě, která by měla být upozorněna napotíže uživatele vozidla

Tlumočení - v případě jazykové bariéry klienta v případech poruchy, policejní kontroly, dopravní nehody, organizace služeb souvisejících s dopravní nehodou (hotel, letenky) 

Doprovod a přeprava - v případě poruchy nebo dopravní nehody, kdy je řidič dlouhodobě hospitalizován (kompletní informace najde v podmínkách ke stažení níže)